• slider_0.jpg
  • slider_6.jpg
  • slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg
  • slide_4.jpg
Pożar instalacji elektrycznej

 

Jedną z najczęstszych przyczyn pożarów powstających w budynkach jest
nieprawidłowa eksploatacja oraz wady urządzeń i instalacji elektrycznych. Szczególnie duże
niebezpieczeństwo powstania pożaru istnieje w budynkach, w których instalacja ta jest
wykonana z przewodów aluminiowych.
W takich budynkach, szczególnie w tych, gdzie od wielu lat nie dokonano remontu
instalacji, nie należy podłączać do prądu dużej ilości urządzeń elektrycznych. Instalacja
w starych budynkach obliczona była na znacznie niższy pobór mocy. Kiedy ją projektowano,
w użyciu były tylko urządzenia elektryczne o niskim poborze mocy, na przykład żarówki
i radia. Podłączanie do takiej instalacji urządzeń o dużej mocy jak: czajniki bezprzewodowe
może powodować przegrzewanie się instalacji, a w efekcie spowodować pożar. Zawsze gdy
decydujemy się na podłączenie do sieci nowych urządzeń, zapytajmy fachowca-elektryka, czy
to możliwe. Podczas remontu budynku najlepiej zdecydować się na wymianę instalacji, której
dokonać może tylko wykwalifikowany elektryk.
Uszkodzone instalacje i osprzęt elektryczny jak: gniazda wtyczkowe, wtyczki,
wyłączniki oświetlenia, oprawy oświetleniowe wskutek zwarć i powstających iskier mogą
spowodować pożar materiałów palnych znajdujących się w mieszkaniu. Niewłaściwie
połączone przewody elektryczne nie zapewniają dobrego przepływu prądu, następuje
przegrzewanie się styku przewodów i jego zapalenie.
Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego jest właściwy dobór
bezpieczników. Bezpiecznik spełnia bardzo ważną rolę w instalacji elektrycznej. Chroni przed
przeciążeniem, zwarciem i porażeniem człowieka. Długotrwałe przeciążanie instalacji
powoduje jej nadmierne nagrzewanie oraz utratę właściwości izolacyjnych. Po pewnym
czasie może to doprowadzić do pożaru. Bezpiecznik powinien być dobrany tak, aby zadziałał
podczas niewłaściwej pracy instalacji. Bezpiecznik źle dobrany, nie reagujący na niewłaściwą
pracę instalacji może przyczynić się do powstania pożaru z winy instalacji elektrycznej.
Naprawienie bezpiecznika topikowego, tzw. watowanie, to prawie pewny pożar mieszkania.
Aby uchronić się od powstania pożaru, od instalacji elektrycznej:
- nie należy stosować naprawianych „watowanych” bezpieczników topikowych oraz
bezpieczników o większej mocy niż wskazane,
- należy używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego na ile obliczono moc
instalacji elektrycznej, ze względu na to, że nadmierne obciążenie instalacji
powoduje przegrzewanie się kabli i przewodów oraz wypalanie styków
w gniazdkach i puszkach,
- nie wolno wykonywać prowizorycznych podłączeń elektrycznych i przerabiać
stałych instalacji oraz przedłużaczy elektrycznych,
- nie należy ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych bezpośrednio na podłożu
palnym oraz w pobliżu materiałów łatwo zapalnych (mebli, firanek, itp) -
zachowaj odległość minimum 50 cm.
PAMIĘTAJ!!!!
- sprawdź i stosuj odpowiednie zabezpieczenia instalacji elektrycznej - nigdy nie
„watuj” bezpieczników,
- włączając kilka urządzeń do jednego gniazda przeciążasz instalację elektryczną,
- zastanów się czy nie warto wymienić starej aluminiowej instalacji na nową,
dostosowaną do mocy obecnie używanych urządzeń,
- co 5 lat zlecaj uprawnionej firmie badanie instalacji elektrycznej (przepisy Prawa
Budowlanego).   tel: 695-705-846


Materiał przygotowany przez KPPSP w Grodzisku Wlkp.

fotografia zródło www. policja. pl

 

W jakich okolicznościach dochodzi do pożarów będących wynikiem uszkodzenia instalacji elektrycznej?

Pożary wywoływane przez urządzenia bądź instalacje elektryczne są najczęściej wynikiem nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Niektórzy odbiorcy, próbując ominąć zabezpieczenie, zakładają stałe metalowe zwory w miejsce bezpieczników. Dochodzi wówczas do przeciążenia, a w rezultacie do przegrzania przewodów i zwarcia. Stanowi to poważne zagrożenie pożarowe, jeśli do przegrzania i zwarcia przewodów dojdzie np. przy belce stropowej lub w pobliżu innych łatwopalnych elementów budowlanych. Przyczynę pożarów stanowi również praktykowany - mimo licznych ostrzeżeń i pouczeń - zwyczaj ustawiania kuchenek elektrycznych bezpośrednio na drewnianych meblach, a także pozostawianie bez dozoru włączonych żelazek i niesprawnych grzejników. Powodem pożaru mogą być także uszkodzone lub naprawiane w niewłaściwy sposób urządzenia elektryczne.

Jak można zapobiec pożarom instalacji elektrycznej?

W starych mieszkaniach, szczególnie w takich, gdzie od wielu lat nie dokonano remontu instalacji, nie należy podłączać do prądu dużej ilości urządzeń elektrycznych. Instalacja w starych budynkach obliczona była na znacznie niższy pobór mocy. Kiedy ją projektowano, w użyciu były tylko urządzenia elektryczne o niskim poborze mocy, na przykład żarówki i radia. Zawsze gdy decydujemy się na podłączenie do sieci nowych urządzeń, zapytajmy administratora domu, a najlepiej fachowca-elektryka, czy jest to możliwe i bezpieczne. Podczas remontu najlepiej zdecydować się na wymianę instalacji. Pamiętajmy jednak, że dokonać tego może tylko koncesjonowany zakład instalatorski.

Co należy zrobić, gdy dojdzie już do pożaru instalacji?

Przede wszystkim trzeba odciąć dopływ prądu – jeśli to możliwe, wyjąć wtyczkę z gniazdka, wykręcić bezpieczniki. Dopiero potem można przystąpić do gaszenia ognia. Natychmiast należy poprosić kogoś o wezwanie Straży Pożarnej i Pogotowia Energetycznego.