• slider_0.jpg
  • slider_6.jpg
  • slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg
  • slide_4.jpg
Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt, który nie został prawidłowo zabezpieczony może spowodować znaczne straty. Dlatego nawet niskie budynki powinny być wyposażone w profesjonalną instalację odgromową.

Chociaż prawo budowlane nie nakłada na właścicieli małych domów obowiązku wyposażenia budynku w instalację odgromową, nie powinniśmy rezygnować z jej zamontowania. W roku 2005 przekonali się o tym mieszkańcy Konina. Piorun uderzył tam w niski blok mieszkalny, otoczony wieżowcami. Odłupane fragmenty elewacji, wielkości nawet kilkudziesięciu centymetrów, posypały się na chodnik. Na szczęście nikt nim wówczas nie szedł, bo inaczej z pewnością doszłoby do wypadku.

Instalacja odgromowa konieczna jest w przypadku domów wykonanych z materiałów łatwopalnych (np. krytych słomą, gontem lub trzciną). W przypadku pozostałych budynków ważna jest jednak nie tylko ich wysokość, ale i lokalizacja. Jeśli bowiem dom usytuowany został z dala od innych zabudowań, samotnie na otwartej przestrzeni lub na wzgórzu – koniecznie powinniśmy wyposażyć go w piorunochron. Niewielkim kosztem możemy się zabezpieczyć przed konsekwencjami wyładowań atmosferycznych. Wystarczy założyć instalację odgromową.

Decydując się na taką inwestycję, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach. Instalacja odgromowa powinna obejmować nie tylko szczyt dachu, ale całą jego konstrukcję (montuje się ją wzdłuż kalenicy i na bocznych krawędziach połaci dachowej). Z instalacją należy połączyć wszystkie znajdujące się na dachu przedmioty wystające ponad jego powierzchnię – anteny, wierzchy i nasady kominowe, wywietrzniki itp. Przewody odprowadzające, które zapewniają przepływ prądu w przypadku uderzenia piorunem, należy montować po przekątnej w narożnikach budynku. Powinny być przynajmniej dwa takie przewody na obiekcie chronionym instalacją odgromową. Warto też skonsultować ze specjalistą konstrukcję uziomu, czyli umieszczonych w ziemi metalowych elementów, umożliwiających rozproszenie energii wyładowania. Niekiedy wybór właściwej konstrukcji wymaga przeprowadzenia szczegółowej kontroli budynku.

Pamiętajmy! Wyładowanie atmosferyczne wyzwala energię elektryczną o dużej sile. Jeśli nie zostanie ona odprowadzona do ziemi poprzez połączony z instalacją metalowy przewód, może zniszczyć elementy konstrukcyjne budynku lub wzniecić pożar. Inwestując w instalację odgromową, zapewniamy bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.