• slider_0.jpg
  • slider_6.jpg
  • slide_1.jpg
  • slide_2.jpg
  • slide_3.jpg
  • slide_4.jpg
Poradnik
Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Bezpośrednie uderzenie pioruna w obiekt, który nie został prawidłowo zabezpieczony może spowodować znaczne straty. Dlatego nawet niskie budynki powinny być wyposażone w profesjonalną instalację odgromową.

Chociaż prawo budowlane nie nakłada na właścicieli małych domów obowiązku wyposażenia budynku w instalację odgromową, nie powinniśmy rezygnować z jej zamontowania. W roku 2005 przekonali się o tym mieszkańcy Konina. Piorun uderzył tam w niski blok mieszkalny, otoczony wieżowcami. Odłupane fragmenty elewacji, wielkości nawet kilkudziesięciu centymetrów, posypały się na chodnik. Na szczęście nikt nim wówczas nie szedł, bo inaczej z pewnością doszłoby do wypadku.

Instalacja odgromowa konieczna jest w przypadku domów wykonanych z materiałów łatwopalnych (np. krytych słomą, gontem lub trzciną). W przypadku pozostałych budynków ważna jest jednak nie tylko ich wysokość, ale i lokalizacja. Jeśli bowiem dom usytuowany został z dala od innych zabudowań, samotnie na otwartej przestrzeni lub na wzgórzu – koniecznie powinniśmy wyposażyć go w piorunochron. Niewielkim kosztem możemy się zabezpieczyć przed konsekwencjami wyładowań atmosferycznych. Wystarczy założyć instalację odgromową.

Decydując się na taką inwestycję, pamiętajmy o kilku ważnych zasadach. Instalacja odgromowa powinna obejmować nie tylko szczyt dachu, ale całą jego konstrukcję (montuje się ją wzdłuż kalenicy i na bocznych krawędziach połaci dachowej). Z instalacją należy połączyć wszystkie znajdujące się na dachu przedmioty wystające ponad jego powierzchnię – anteny, wierzchy i nasady kominowe, wywietrzniki itp. Przewody odprowadzające, które zapewniają przepływ prądu w przypadku uderzenia piorunem, należy montować po przekątnej w narożnikach budynku. Powinny być przynajmniej dwa takie przewody na obiekcie chronionym instalacją odgromową. Warto też skonsultować ze specjalistą konstrukcję uziomu, czyli umieszczonych w ziemi metalowych elementów, umożliwiających rozproszenie energii wyładowania. Niekiedy wybór właściwej konstrukcji wymaga przeprowadzenia szczegółowej kontroli budynku.

Pamiętajmy! Wyładowanie atmosferyczne wyzwala energię elektryczną o dużej sile. Jeśli nie zostanie ona odprowadzona do ziemi poprzez połączony z instalacją metalowy przewód, może zniszczyć elementy konstrukcyjne budynku lub wzniecić pożar. Inwestując w instalację odgromową, zapewniamy bezpieczeństwo sobie i swoim bliskim.

 
Asymetria napięcia

Asymetria napięcia

Niezrównoważony prąd jest jedną z przyczyn powstania napięć niesymetrycznych. Niezrównoważenie napięcia jest parametrem wpływającym na jakość zasilania.

Powstawanie asymetrii

Asymetria pomiędzy siecią a odbiorcami Symetria napięciowa systemu pomiędzy siecią dystrybucyjną a wewnętrzną siecią odbiorów klienta zależy od :

impedancji systemu elektroenergetycznego

napięć na zaciskach generatora

prądów przepływających przez odbiorniki, sieci transmisyjne i dystrybucyjne (rozpływu mocy w systemie).

Napięcia na szynach wyjściowych generatorów są zazwyczaj wysoce symetryczne z uwagi na konstrukcję i charakter pracy maszyn synchronicznych używanych w elektrowniach. Nawet w przypadku stosowania generatorów asynchronicznych używanych na przykład w elektrowniach wiatrowych, uzyskuje się symetryczne napięcie trójfazowe.

Sytuacja wygląda inaczej w lokalnych sieciach generacji i dystrybucji mocy, powstałymi po stronie klienta. Wiele z takich niewielkich jednostek, na przykład ogniwa fotoelektryczne podłączone do sieci niskiego napięcia przez odpowiednią aparaturę energoelektroniczną, mają względnie wysoką impedancję, (czyli moc zwarciowa jest względnie niska), co powoduje zwiększenie niesymetrii napięć.

Impedancja części systemu elektroenergetycznego nie jest dokładnie taka sama dla poszczególnych faz. Geometryczny układ linii napowietrznej , asymetrycznej w odniesieniu do ziemi, powoduje różnice w parametrach elektrycznych linii. Generalnie różnice te są bardzo małe, a ich skutki mogą być pomijalne, gdy stosowane są środki zapobiegawcze jak na przykład przeplatanie linii napowietrznych.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia11121314następnaostatnia»

Strona 14 z 14